www.robusto.se

Gå till innehållet »

Sök på webbplatsen
Välkommen cigarrälskare!

För närvarande är du på:

CIGARRER OCH HÄLSA

Cigarrer och hälsa

Cigarrer och pipor lika farliga som cigaretter
Cigarrer fördubblar risken att dö i cancer, jämfört med risken hos en icke rökare. Det visar en undersökning som genomförts av forskare vid ett forskningscentrum i Oakland, Kalifornien. 225 cigarrökande män följdes i 16 år. Deras hälsa och dödsorsaker jämfördes med 14 000 män som aldrig hade rökt.
   Cigarrökarna hade 25 procent högre frekvens av för tidig död än de icke rökande männen. Risken för all slags cancer fördubblades. Samtidigt ökade också risken att dö av flera typer av hjärt- och kärlsjukdomar.

En annan amerikansk studie från 1999 bland 121 278 män visar att cigarrer i likhet med cigaretter ökar risken för hjärtinfarkt. Ett samband som tidigare inte varit helt klarlagt. Männen i den i november 1999 publicerade rapporten har följts sedan 1982. Gemensamt för dem var att de aldrig rökt cigaretter eller pipa, bara cigarrer, och att de inte hade någon hjärtsjukdom eller diabetes när undersökningen började. Fram till 1991 hade 2 508 av deltagarna avlidit i hjärtinfarkt.

En brittisk studie publicerad 2003 visar att både cigarrer och piprökning ökar risken för såväl hjärtinfarkt som stroke och cancer i lika hög grad som cigaretter i dagsdoser på upp till 19 cigaretter. Forskarna undersökte både före detta cigarettrökare som gått över till cigarr eller pipa och rökare som aldrig rökt cigaretter utan från början rökt cigarr eller pipa. I genomsnitt ökade risken för hjärtinfarkt eller hjärtstillestånd med 69 procent i båda grupperna och för stroke med 62 procent. De 7 100 deltagarna i studien, alla män, följdes i 22 år från och med 1970. Då var de mellan 40 och 59 år.

En grekisk studie som publicerades i tidskriften American Journal of Hypertension i april 2004 visade att några bloss på en cigarr räcker för att väggarna i stora kroppspulsådern och andra artärer snabbt ska stelna och förbli stela i flera timmar. Det ökar risken för komplikationer vid fysiska ansträngningar eftersom blodkärlens väggar måste vara elastiska för att kunna släppa fram den större blodmängd som hjärtat pumpar ut när vi anstränger oss.

En europeisk studie med svenskt deltagande som blev klar 1999 undersökte risken för lungcancer hos cigarrökare, piprökare och cigarettrökare. I den slår forskarna fast att cigarrer och pipa är lika dödliga som de mer alldagliga cigaretterna, under förutsättning att man röker lika mycket. Studien genomfördes i Sverige, Tyskland och Italien. Den omfattade 5 621 män med lungcancer som jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 7 255 män utan lungcancer. Det visade sig att cigarrökare löpte nio gånger så stor risk att få lungcancer som icke rökare, medan risken för piprökare var åtta gånger större än icke rökarens. Motsvarande siffra för cigarettrökare var 14,9.

Andelen lungcancerfall bland cigarr- och piprökare är i genomsnitt lägre än bland cigarettrökare. Det beror på att de senare i allmänhet konsumerar mer tobak än cigarr- och piprökare och inte på att tobaken i cigarrer och pipor är mindre skadlig.

Skillnaden mellan röken från cigarrer och cigaretter är att cigarröken är alkalisk, basisk. Det innebär att nikotinet lätt når blodomloppet via slemhinnorna i munnen. Man behöver inte dra ner röken i lungorna - som fallet är med den sura cigarrettröken.

Många - särskilt cigarettrökare som övergått till cigarrer - drar ändå halsbloss för att få en snabb nikotinkick. Det gäller också personer som rökt cigarrer länge.

Forskningsresultaten är ett bakslag för tobaksindustrin som satsat stora summor på marknadsföringen av cigarrer och - särskilt i USA - lyckats få genomslag för ansträngningarna att glamorisera cigarrökandet. Cigarrförsäljningen ökade 50 procent under 1990-talets sista år. Många kändisar har anlitats för marknadsföringen - bland dem Linda Evangelista och Arnold Schwarzenegger, filmskådespelaren som blev guvernör i Kalifornien 2003. Varje år säljs cirka 15 miljarder cigarrer i världen med ett försäljningsvärde på 40 miljarder svenska kronor. Av dessa cigarrer säljs sex miljarder i Europa (42 procent), medan USA svarar för fem miljarder (33 procent).

Källa: www.tobaksfakta.org
 

Varukorgen

Du har inga varor i din varukorg.

Läs mer...
Läs mer...
.
Läs mer...

NYHETSBREV

Newsletter